Patientsikkerhed

I tilfælde af utilsigtede hændelser, henvises der til pjecen fra

Styrelsen for Patiensikkerhed:

https://stps.dk/da/~/media/9284721F392C4A4FBE738BA50F013C4E.ashx

 

+45 31 47 13 31

©2019 by Ridefysioterapi v/Maibritt Daugaard. Proudly created with Wix.com