Hvem kan få ridefysioterapi?

Personer med medfødte eller arvelige lidelser

f.eks. muskelsvind, rygmarvsbrok, spastiske lammelser (cerebral parese), Spiel-meyer Vogts syndrom m.fl. 

Erhvervede neurologiske lidelser 

f.eks. polio, dissemineret sclerose, parkinsonisme, paraplegi, følger efter polyradiculitis og andre neuropatier samt vaskulært betingede neurologiske lidelser (apopleksi).

Fysiske handicap som følge af ulykke

- herunder para/tetraplegi efter læsion af rygmarven, større amputationer etc. 

Nedsættelse af led og/eller muskelfunktionen som følge af inflammatoriske gigtlidelser 

f.eks. kronisk leddegigt, psoriasis-gigt, MB. Bechterew m.fl.

Behandlingen af disse 4 grupper dækkes fuldt ud af sygesikringen, dvs. det er vederlagsfrit (gratis) fysioterapi på lægens henvisning.

For blinde og svagtseende samt personer med Downs syndrom, autisme, cystisk fibrose m.fl. forekommer delvis egenbetaling. 

IMG_4801_edited.jpg