Ridefysioterapi

Fysioterapeutisk behandling på hesteryg

Ridefysioterapi er en lægeordineret behandling, hvor hesten indgår som det primære element. Behandlingen kan kombineres med almen fysioterapi men kan også stå alene. Ridefysioterapi er den eneste lægeordinerede behandlingsform med mulighed for nærkontakt til dyr. Derudover giver det træning i naturens smukke omgivelser samt socialt samvær med de øvrige patienter på holdet.  

Ved hjælp af hestens tredimensionelle gangmønster overføres et bevægemønster til rytteren, svarende til menneskets gang. Det medfører mange positive effekter, heriblandt:

- Forbedret gangfunktion

- Bedre balance

- Øget fornemmelse for midtlinje, ligevægt og symmetri af kroppen

- Øget muskelstyrke

- Bedre koordination

- Afspænding af spastiske muskler, herunder kontrakturforebyggelse

- Øget postural kontrol

- Øget sansemotorik og kropsbevidsthed

- Forbedret vejrtrækning og øget blodcirkulation

- Øget livskvalitet som følge af træning i naturen og i samvær med heste og mennesker

IMG_4682.JPG